Sinh sống

LIVE IN MELBOURNE

Sống tại Melbourne

Cho dù mức ngân sách, lối sống hay địa điểm của bạn thế nào thì bạn vẫn sẽ có thể tìm thấy nơi phù hợp với mình ở Melbourne. Tại đây, bạn có thể tham gia tua 360° khám phá một vài địa điểm nổi tiếng nhất của Melbourne.

Tìm kiếm một nơi để gọi là nhà là một bước quan trọng trong hành trình Melbourne của bạn. Đưa ra những lựa chọn đúng đắn tùy theo mức ngân sách, địa điểm trường học hoặc lối sống yêu thích của bạn. Tại đây, bạn sẽ có thể tham gia tua video 360 độ về một vài nơi sinh sống có tại Melbourne.