Học tập

< Back to learn

Cải thiện khả năng tìm việc của bạn

Việc chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của bạn thường nằm ngoài khuôn khổ lớp học. Học tập ở Melbourne cho bạn cơ hội thực tập và tình nguyện, từ đó có được kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực học tập của bạn. Study Melbourne cũng tạo cơ hội để bạn tham gia vào các chương trình sẽ giúp bạn chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của bạn. Tìm hiểu thêm tại đây.