Học tập

< Back to learn

Các trường đại học được xếp hạng cao

Sáu trường đại học ở Victoria đã có tên trong Bảng xếp hạng 500 Trường đại học Hàng đầu của QS năm 2018 và hai trường có tên trong Top 100. Kết quả này càng củng cố danh tiếng của Victoria với vai trò là một Tiểu bang Giáo dục. Đại học Melbourne xếp hạng 41 toàn cầu và xếp hạng 11 về khả năng tìm việc của sinh viên. Đại học Monash xếp hạng 60 toàn cầu và xếp thứ 2 về dược phẩm và dược lý. Bốn trường đại học nằm trong Top 500 của thế giới – Đại học RMIT, Đại học Deakin, Đại học La Trobe và Đại học Công nghệ Swinburne. RMIT được xếp hạng 17 về Nghệ thuật và Thiết kế và Deakin được xếp hạng 24 về Điều dưỡng. Xem bảng xếp hạng QS ở đây.