Trưởng thành

< Back to grow

Trải nghiệm khó quên

Hành trình của Study Melbourne khuyến khích bạn làm được những điều mà bạn có thể chưa từng làm được trước đó. Study Melbourne bảo đảm bạn sẽ có trải nghiệm khó quên khi tới thành phố này. Tham gia chương trình chào mừng của Study Melbourne, hoặc khám phá Victoria trong một trong những trải nghiệm Dã ngoại Tuyệt vời (Ultimate Day Out) của chúng tôi.