Trưởng thành

< Back to grow

Chi phí sinh hoạt

Khi bạn tính toán chi phí sinh hoạt ở Melbourne hoặc khu vực Victoria, bạn có thể sẽ nhận thấy rằng chi phí khác với những gì bạn phải chi trả ở đất nước của bạn. Hãy cân nhắc chi phí thuê trọ, ăn uống, đi lại và giải trí. Victoria luôn có lựa chọn thích hợp cho ngân sách bạn, hãy tìm một lựa chọn phù hợp cho bạn ngay hôm nay.