Trưởng thành

< Back to grow

Quyền làm việc của sinh viên

Làm việc ở Melbourne là một cách tuyệt vời để trang trải chi phí cũng như giúp bạn trưởng thành hơn khi làm việc với những người khác. Nếu thị thực của bạn cho phép bạn làm việc khi ở Úc, thì bạn có quyền hưởng điều kiện làm việc tốt và ít nhất là mức lương tối thiểu. Tìm hiểu về quyền làm việc của bạn ở đây.