Trưởng thành

< Back to grow

Một nơi an toàn để sống và học tập

Melbourne là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới để sống, làm việc và học tập. Melbourne có tỷ lệ phạm tội thấp, nền dân chủ ổn định và lực lượng cảnh sát vô cùng mẫn cán và có mặt khi cần thiết. Đọc một vài lời khuyên về an toàn ở Melbourne tại đây.