Khám phá

< Back to explore

Thị trấn lịch sử

Quá khứ luôn hiện hữu ở Victoria. Bạn sẽ khám phá bằng chứng về lịch sử hấp dẫn và đáng tự hào của tiểu bang, từ những ngôi nhà từ thời Victoria tuyệt đẹp và thuyền hơi nước trên Sông Murray cho đến các thị trấn đào vàng được bảo tồn cẩn thận, vùng cây bụi và nghĩa trang cổ chứng nhận lịch sử cư ngụ lâu dài của Thổ dân bản địa. Khám phá di sản và lịch sử phong phú của các khu vực của Victoria.