Kết nối

< Back to connect

Hãy ghé qua chào hỏi

Study Melbourne Student Centre nằm ở vị trí rất thuận tiện là trung tâm thành phố. Sự giúp đỡ luôn ở gần bên bạn, hãy tới địa chỉ 17 Hardware Lane, Melbourne, VIC, 3000 trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều.