Kết nối

CONNECT IN MELBOURNE

Giúp đỡ và hỗ trợ trong khi bạn học tập

Study Melbourne cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ và giúp đỡ cho bạn trong khi bạn học tập tại Melbourne.

Có nhiều dịch vụ hỗ trợ cho bạn trong khi bạn đang học tập tại Melbourne. Các trường đại học, TAFE và cao đẳng luôn hỗ trợ trong khuôn viên trường cho sinh viên. Nhưng Study Melbourne cũng sẵn sàng hỗ trợ với thông tin trực tuyến thông qua trang mạng của chúng tôi Chúng tôi cũng có đường dây hỗ trợ 24 giờ (1800 056 449). Nếu bạn cần sự hỗ trợ trực tiếp, thì hãy tới Study Melbourne Student Centre ở trung tâm thành phố, chúng tôi cung cấp thông tin và sự hỗ trợ miễn phí để giúp bạn trải nghiệm cuộc sống và học tập thú vị nhất tại Victoria.