เรียนรู้

< Back to learn

วิกตอเรีย: ศูนย์การเรียนรู้ชั้นนำ

ออสเตรเลียเป็นศูนย์ความรู้ชั้นนำ แม้จะมีประชากรเพียง 0.3% ของประชากรโลก เรามีส่วนร่วมในงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในระดับโลกเกือบ 4% ในปี 2014 วิกตอเรียก็ไม่แตกต่างออกไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกที่จะสนับสนุนสาขาการศึกษาและความสนใจของคุณ ค้นหาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ของคุณวันนี้