เรียนรู้

< Back to learn

การขอวีซ่า

วีซ่ามีสามประเภทที่คุณสามารถสมัครเพื่อศึกษาในเมลเบิร์นได้ วีซ่าเหล่านี้ครอบคลุมวีซ่านักเรียน วีซ่าผู้มาเยือนหรือวีซ่าอบรม ซึ่งวีซ่าที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณจะอยู่อาศัยและหลักสูตรที่คุณจะศึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าที่นี่