สำรวจ

< Back to explore

ชายฝั่งขรุขระของรัฐวิกตอเรีย

ชมเสาหิน 12 อัครสาวกสูงตระหง่าน ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าพื้นเมืองและชมคลื่นสำหรับการโต้คลื่นที่เป็นเอกลักษณ์ ป่าฝนบริสุทธิ์และน้ำตกหมอกตามแนวถนนเกรทโอเชียนโร้ด ออกไปเดินป่า โต้คลื่นและปั่นจักรยานเสือภูเขา หรือเลือกชมวัฒนธรรมในหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์และสถานที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามและผลผลิตในท้องถิ่นตลอดเส้นทาง